Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie
 
„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
 
Ogłaszamy nabór uzupełniający uczniów/uczennic
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:
 • Kurs języka angielskiego zawodowego

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:

 • Kurs języka angielskiego zawodowego
  (dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży, technik przemysłu mody),

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:

 • staż zawodowy

UWAGA: Termin rekrutacji zostaje wydłużony

Osoby zainteresowane udziałem w  stażu zawodowym mogą składać  formularz zgłoszeniowy w biurze projektu
Termin składania formularzy: do 17 maja 2018 r.

Czytaj więcej...

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020,
doposażono pracownie technologiczną i warsztaty szkolne

Sprzęt, który został zakupiony do pracowni zawodowej dla uczniów uczących się
w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody to m.in.:

 • maszyny stębnówki - 6 szt.,
 • overlock - 2 szt.,
 • manekiny regulowane - 4 szt.,
 • podklejarka,
 • maszyna łańcuszkowa,
 • szczoteczki elektryczno - parowe - 2 szt.,
 • żelazka elektryczno - parowe, stoły z wytwornicą pary - 2 szt.,
 • nożyce krawieckie - 16 szt.,
 • nożyczki zig-zag - 2 szt.,
 • maszyna guzikarska,
 • maszyna drabinkowa - renderka

Nowy sprzęt na łączną kwotę 68 784,06 zł, dostarczyła firma "Jarosław Banaszczyk - Maszyny Szwalnicze", która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. 

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:
 

Czytaj więcej...

W  miesiącu wrześniu 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika rozpoczęły się kolejne kursy zawodowe realizowane w ramach projektu

"Kształcenie zawodowe
szansą rozwoju
"


współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Realizacja wakacyjnego stażu zawodowego
w ramach projektu

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W czasie wakacji 45 uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik technologii odzieży zrealizowało staż  zawodowy, który trwał 4 tygodnie/150 godzin.

Staż realizowany był u szesnastu pracodawców na terenie miasta Krosna i Sanoka
i był ukierunkowany na:

- poznawanie zasad związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy,

- obsługę klientów w placówkach usługowych,

Czytaj więcej...

Spotkanie organizacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażu zawodowym w miesiącu lipcu 2017r. realizowanym w ramach projektu

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. o godzinie 10:30 w sali B3

Obecność na spotkaniu obowiązkowa!!

    W dniu 8 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  im. Jana Szczepanika odbyło się seminarium z pracodawcami nt. "Współpraca ZSP1 im. Jana Szczepanika z otoczeniem społeczno-gospodarczym", które zorganizowano w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Podkategorie

facebook_page_plugin