Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. 

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:
 

Czytaj więcej...

W  miesiącu wrześniu 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika rozpoczęły się kolejne kursy zawodowe realizowane w ramach projektu

"Kształcenie zawodowe
szansą rozwoju
"


współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Realizacja wakacyjnego stażu zawodowego
w ramach projektu

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W czasie wakacji 45 uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik technologii odzieży zrealizowało staż  zawodowy, który trwał 4 tygodnie/150 godzin.

Staż realizowany był u szesnastu pracodawców na terenie miasta Krosna i Sanoka
i był ukierunkowany na:

- poznawanie zasad związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy,

- obsługę klientów w placówkach usługowych,

Czytaj więcej...

Spotkanie organizacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażu zawodowym w miesiącu lipcu 2017r. realizowanym w ramach projektu

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. o godzinie 10:30 w sali B3

Obecność na spotkaniu obowiązkowa!!

    W dniu 8 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  im. Jana Szczepanika odbyło się seminarium z pracodawcami nt. "Współpraca ZSP1 im. Jana Szczepanika z otoczeniem społeczno-gospodarczym", które zorganizowano w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. 

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:
 

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno  organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Czytaj więcej...

W lutym 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i harmonogramem realizacji kursów i staży.

Czytaj więcej...