Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny oraz niezależność, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, masz zdolności do nauki języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi?

Ten zawód jest dla Ciebie!

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

  • sporządzania programów, organizacji
    i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów ,
  • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
  • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
  • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
  • prowadzenia informacji turystycznej,
  • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
  •  prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
  • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej,
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej.

 

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki.

 

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

  • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego Koła Turystycznego,
  • Dzień Turysty i Przewodnika Turystycznego,
  • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi turystyczne,
  • wyjazdy na targi turystyczne,
  • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
  • spotkania z podróżnikami,
  • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
  • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
  • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

Technik obsługi turystycznej może pracować jako:

  • specjalista do spraw turystyki,
  • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,
  • organizator  imprez
  • organizator kongresów i konferencji,
  • rezydent biura podróży,
  • animator czasu wolnego,
  • pracownik informacji turystycznej.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

  • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie,
  • pracownie komputerowe,
  • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach podróży, jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

facebook_page_plugin