Witamy w "SZCZEPANIKU"

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika
profile:
- humanistyczno-prawniczy
- humanistyczno-artystyczny
- językowo-medialny
- promedyczny
- mundurowy

Więcej

Witamy w "SZCZEPANIKU"

Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
zawody:
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik spedytor
- technik obsługi turystycznej
- technik przemysłu mody

Więcej

Witamy w "SZCZEPANIKU"

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika
zawody:
- krawiec
- sprzedawca

Więcej

Dodatkowa oferta ze środków EFS

Uczniowie technikum będą uczestniczyć w seminariach z pracodawcami oraz skorzystają z dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych.
Szkoła uzyska nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.

Zobacz więcej

Praktyki zagraniczne

Od września 2016 roku szkoła realizuje program praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum w Niemczech i na Słowacji.

Strona projektu

"Dni Otwarte!" 2017

Już 27 marca i 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 8.30 - 14.30 zapraszamy na Dni Otwarte
- spotkanie z dyrekcją szkoły i samorządem uczniowskim
- zwiedzanie szkoły: nowoczesnych obiektów sportowych, czytelni multimedialnej, pracowni komputerowych, zawodowych i przedmiotowych
- lekcje otwarte, m.in. z biologii, chemii, towaroznawstwa (połączonych z ...

WIĘCEJ
camera slider joomla

Szukaj

Filmy o szkole

Wiarygodna szkołaFundusze Europejskie