Lista uczniów (oprócz klas maturalnych), którzy w wyniku klasyfikacji  w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.

Czytaj więcej...

 

Lista uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych (bez klas maturalnych)

Czytaj więcej...

 Lista uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2007/2008 uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.(bez klas maturalnych)

Czytaj więcej...

facebook_page_plugin