Pedagog szkolny: mgr Katarzyna Sterkowiec

W roku szkolnym 2012/13 w naszej szkole uczy 70 nauczycieli.Lista nauczycieli według komisji przedmiotowych.

Komisja Przedmiotów Humanistycznychtytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Teresa Belcik wiedza o społeczeństwie
pracownia stylizacji i kreowania ubiorów
towaroznawstwo jako przedmiot handlu
podstawy projektowania odzieży
historia i społeczeństwo
mgr Elżbieta Brynecka

wiedza o kulturze

historia i społeczeństwo

zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Fejkiel

język polski

retoryka

mgr Halina Figat

geografia

geografia turystyczna

mgr Bartosz Gałązka

język polski

zajęcia artystyczne

mgr Marek Gancarz

historia,

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

mgr Andrzej Guzik

historia

historia i społeczeństwo

mgr Magdalena Hejnar religia
mgr Magdalena Hołowicka-Szubra

język polski

komunikacja medialna

mgr Magdalena Kasza nauczyciel bibliotekarz
mgr Bogusława Kopczyk język polski
mgr Barbara Krukar religia
mgr Jadwiga Kupczyk język polski
mgr Damian Pulnar

historia

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

mgr Aneta Rosenbaiger

historia

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

mgr Renata Szuba religia
mgr Katarzyna Ukleja język polski
mgr Magdalena Wydra

historia

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

mgr Elżbieta Zajdel nauczyciel bibliotekarz


Liczba nauczycieli w Komisji Przedmiotów Humanistycznych: 19


Komisja Języków Obcychtytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Joanna Bober

język angielski

język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

język angielski w działalności handlowej

mgr Tomasz Celej

język angielski

język angielski w działalności handlowej

mgr Michalina Ginalska

język angielski

język angielski zawodowy

język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

mgr Irena Dziadosz

język niemiecki

język rosyjski

mgr Małgorzata Hejnar

język angielski

mgr Irena Jakubowicz

język angielski

język angielski zawodowy

język angielski zawodowy w odzieżownictwie

mgr Krystyna Kenar

język francuski

wiedza o kulturze

mgr Elżbieta Kozielec język niemiecki
mgr Monika Leczek język angielski
lc. Elżbieta Lenik

język angielski

język angielski zawodowy

język angielski w działalności handlowej

mgr Zbigniew Półchłopek język niemiecki
mgr Jerzy Rapa

język angielski

język angielski zawodowy

mgr Monika Szczurek język niemiecki
mgr Ewelina Tokarz język angielski


Liczba nauczycieli w Komisji Języków Obcych: 14


Komisja Przedmiotów Ścisłychtytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Maria Brożek - Klara matematyka
mgr Anna Finfa matematyka
mgr Andrzej Gregorczyk matematyka
mgr Kinga Juszczęć - Konopka

biologia

biologia i medycyna

chemia

mgr inż. Stanisław Kijowski

biuro rachunkowe

kadry i płace

mgr inż. Alicja Kowalik matematyka
mgr Beata Madejska

informatyka

podstawy turystyki

pracownia obsługi informatycznej w turystyce

mgr Elżbieta Marczuk matematyka
mgr Agata Niepokój

biologia

biologia i medycyna

przyroda

mgr Anna Pelc - Zygmunt fizyka i astronomia
mgr Marzena Prajsnar

chemia

przyroda

mgr Andrzej Rosenbaiger

działalność przedsiębiorstw

biuro rachunkowe

geografia

komunikacja medialna

informatyka

mgr inż. Teresa Sawaryn chemia
mgr Marta Styczeń

fizyka

matematyka

przyroda

mgr Anna Zając matematyka


Liczba nauczycieli w Komisji Przedmiotów Ścisłych: 15


Komisja Wychowania Zdrowotnego i Sportutytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Marta Bobusia wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Głowiński wychowanie fizyczne
mgr Paweł Guzik wychowanie fizyczne
mgr Rafał Kustroń wychowanie fizyczne
mgr Dariusz Niepokój wychowanie fizyczne
mgr Stanisław Nowak wychowanie fizyczne
mgr Marcin Turek

geografia

geografia turystyczna

wiedza o kulturze

przyroda


Liczba nauczycieli w Komisji Wychowania Zdrowotnego i Sportu:7


Komisja Przedmiotów Zawodowych

tytuł imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Anna Bogacz zajęcia praktyczne (odzieżowe),
geografia,
środki transportu
organizowanie procesów produkcyjnych
marketing i sztuka negocjacji w spedycji
podstawy prawa transportowego
techniki biurowe
zarządzanie działalnością spedycyjną
mgr inż. Marta Bożek - Pocenty

podstawy przedsiębiorczości

materiałoznawstwo odzieżowe

działalność gospodarcza w przemyśle odzieżowym

mgr Anna Karaś

pracownia sprzedaży

pracownia spedycji

symulacyjna firma handlowa

mgr Ewa Kłos pracownia turystyczna
mgr Bernarda Kniażyńska

organizacja imprez i usług turystycznych

pracownia turystyczna

działalność przedsiębiorstw

pracownia informacji turystycznej

pracownia technik biurowych

mgr Grażyna Korzec

marketing w działalności handlowej

podstawy prawa transportowego

obsługa klienta

mgr Zbigniew Koziana

geografia

podstawy przedsiębiorczości

pracownia statystyki

mgr Janina Kubit

analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

symulacyjna firma handlowa

biuro rachunkowe

kadry i płace

rachunkowość finansowa

mgr Angelika Majkut

pracownia informacji turystycznej

rachunkowość finansowa

pracownia sprzedaży

obsługa klienta

organizacja imprez i usług turystycznych

. Wiesława Szwast

kreowanie ubiorów

konfekcjonowanie odzieży - zajęcia praktyczne


Liczba nauczycieli w Komisji Przedmiotów Ekonomicznych: 10

facebook_page_plugin