Stypendium Prezydenta Miasta Krosna na rok szkolny 2010/11 otrzymało troje uczniów z naszej szkoły:
Damian Andrunik IV TEa - kategoria sport
Katarzyna Skubel IV TEb - kategoria nauka
Agata Szmyd II TE - kategoria naukaUroczystość wręczenia stypendiów na rok szkolny 2010/11 uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Krosno za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne i sportowe odbyła się 21 września br. w Sali Narad UM Krosna.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego dla gimnazjalistów, a także jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej, olimpiady z przedmiotów dodatkowych lub zawodowych.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne lub sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął punktowane miejsce w finałach mistrzostw Polski lub znaczących zawodach międzynarodowych lub uzyskał wyróżnienie w finałach ogólnopolskich konkursów i przeglądów artystycznych.

Uczniowie, którzy pretendują do stypendium Prezydenta Miasta Krosna, poza osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi muszą spełniać również kryterium ocen i zachowania. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca danego roku szkolnego

Więcej w artykule na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Krosna oraz w artykule na stronie Krośnieńskiego Serwisu Informacyjnego.

facebook_page_plugin