Wśród stypendystów Prezesa Rady Ministrów (na r. szk. 2007/08) jest dwoje uczniów z naszej szkoły: Joanna Sokół i Paweł Pikuła.Joanna Sokół z klasy IV TO w Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

Paweł Pikuła z klasy III b w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika w Krośnie

Uczniowie Ci otrzymali stypendia za najlepsze wyniki w nauce w danych szkołach osiągnięte w roku szkolnym 2006/07 .


Informacja ze strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 3 października 2007 r.
Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2007/08 4093 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się 4 października 2007r.
Minister Edukacji Narodowej prof. Ryszard Legutko, w imieniu Premiera Jarosława Kaczyńskiego, wręczył dyplomy przedstawicielom stypendystów ze wszystkich województw.

Więcej ... na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

facebook_page_plugin