I. Msza Święta i poświęcenie sztandaru

        Uroczystości Jubileuszu 120 - lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie rozpoczęły się w piątek o 9:30 Mszą Świętą dziękczynną w kościele Franciszkanów. Ławki kościoła zapełnione były gośćmi honorowymi, absolwentami, pracownikami szkoły i uczniami, a przed ołtarzem dzielnie trwały poczty sztandarowe. Nasi uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w liturgii. Koncelebrze przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Szal, który pod koniec Mszy Świętej poświęcił nowy Sztandar Szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców ZSP Nr 1 im. J. Szczepanika.

        Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Adam Szal, a wśród koncelebrantów byli: ks. dziekan Karol Bryś, proboszcz parafii franciszkańskiej - O. Piotr Głód, ks. Senior Tadeusz Szetela, byli katecheci szkoły: ks. Edward Szarek, ks. Krzysztof Mijal, ks. Janusz Korzępa oraz absolwenci: ks. Grzegorz Żywiec, ks. Grzegorz Rucyk, ks. Jacek Wajda, ks. Krzysztof Dudek.
        Podczas uroczystej procesji na wejście chór szkolny, pod przewodnictwem p. Ewy Kłos i p. Bartosza Gałązki, powitał dostojnego Celebransa słowami antyfonalnej pieśni Ecce Sacerdos Magnus (Oto jest Kapłan wielki), a w chwilę później w imieniu społeczności uczniowskiej ks. biskupa przywitały: Magdalena Budyń (III LOc) i Izabela Guzik (III LOb). Słowo wstępne wygłosił ks. Dziekan.
        Słowo Boże proklamowali: Paulina Bolanowska (IV TEb), p. dyrektor Andrzej Gregorczyk (czytania liturgiczne) oraz absolwent Damian Potoczny (psalm responsoryjny). W kazaniu, bogatym w treści teologiczne, Ksiądz Biskup mówił również - w wielu ciepłych słowach - o naszej szkole.
        Modlitwę wiernych czytali: br. Marcin Guzik, s. Elżbieta Adamiak oraz nauczyciele: p. Zbigniew Koziana, p. Anna Zając, p. Damian Pulnar i uczniowie: Magdalena Budyń, Katarzyna Ziółek z III LOb. Dary ołtarza niesione były przez p. Halinę Hadam i p. wicedyrektora Władysława Wojtyczka (obraz wykonany haftem krzyżykowym Matka Boża z Dzieciątkiem - praca dyplomowa); Elżbietę Pernal i Natalię Kulpińską (uczennice II TEb) - chleb i winogrona; nauczycieli: p. Elżbietę Kozielec i p. Pawła Guzika - dary eucharystyczne. Procesji z darami towarzyszyła dziewiętnastowieczna pieśń Boże, którego dobroć się unosi w wykonaniu szkolnego chóru, łącząca w tekście treści dziękczynne (podziękowanie za dotychczasowe łaski) i błagalne (prośba o dalszą opiekę).
Procesji komunijnej towarzyszyła XVI-wieczna pieśń eucharystyczna Twoja cześć, chwała, odegrana przez Orkiestrę Dętą Gminy Miejsce Piastowe pod dyr. Marcina Seredy. Na Uwielbienie zabrzmiało uroczyste Te Deum laudamus (Ciebie, Boga, wysławiamy), w którym do śpiewu chóru dołączyło się całe Zgromadzenie Eucharystyczne.
        Tuż przed błogosławieństwem p. dyr. Andrzej Gregorczyk podziękował za wspólną modlitwę i poprosił o poświęcenie nowego sztandaru szkoły.
        O oprawę liturgiczną uroczystej Eucharystii zadbały panie katechetki pracujące w naszej szkole: Magdalena Hejnar, Renata Szuba, Barbara Krukar, angażując uczniów, nauczycieli i absolwentów. W służbie ołtarza uczestniczyli: Jakub Zwijacz (I LOa), Jarosław Szmyd (I LOb), Wojciech Chrzanowski (II LO d), Rafał Szmyd (II LOc), Krystian Koterbicki (II LOc), Damian Andrunik (II TEa).
        Nad porządkiem i bezpieczeństwem w kościele czuwała służba porządkowa: Grzegorz Balawajder, Łukasz Buczek, Dawid Kamiński, Bartłomiej Prokopik, Kamil Rachwał (uczniowie klasy IV TEa), Krzysztof Grochmal, Artur Jabłecki, Rafał Lidwin, Mateusz Parysz, Mariusz Pasterkiewicz, Jakub Pyzocha, Adrian Rec, Karol Szmyd, Piotr Wójcik, Maciej Zygmunt (z III Teb) oraz służba medyczna zorganizowana przez p. Marcina Turka: Sebastian Farbaniec (II TEa), Sławomir Dziadosz, Sebastian Kędra, Magdalena Prajsnar, Adrian Wanat (uczniowie II TEb), Dominika Pelczar, Gabriela Raś (uczennice kl. II LOb), Paulina Augustyn, Marzena Białogłowicz, Olga Kondera, Joanna Majkut, Angelika Michna, Marta Otto, Sylwia Zając (uczennice I LOd).

Tekst opracowała Bogusława Kopczyk
Opracowanie komputerowe - Anna Zającfacebook_page_plugin