Jan Szczepanik

Jan Szczepanik - Quiz

Szukaj

W dniu 4 kwietnia 2022 roku obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika – patrona naszej szkoły.  Duch tego genialnego wynalazcy, człowieka, który przez całe swoje życie realizował pasje oraz talenty, czuwa nad Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 już od kilkudziesięciu lat.

Uczczenie rocznicy urodzin Szczepanika miało być wyjątkowym dniem, świętem dla naszej społeczności szkolnej, ale także dla miasta Krosna. Obchodom towarzyszyły rozmaite wydarzenia, mające przypomnieć, przybliżyć oraz upamiętnić sylwetkę i dokonania „zapomnianego wynalazcy”. Warto dodać, że „polski Edison” był związany także z miastem Tarnowem i tam również odbywać się będą uroczystości upamiętniające tą postać już w czerwcu 2022 r. ramach Ogólnopolskich Obchodów Jubileuszowych w Tarnowie i Krośnie.

W programie krośnieńskich uroczystości znalazły się: wystawa w Piwnicy PodCieniami „Jan Szczepanik. Geniusz, wynalazca, konstruktor”, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na auli Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, wykład prof. Zbigniewa Barabasza „Krosno za czasów Jana Szczepanika 1872 – 1926” oraz widowisko „Ze Szczepanikiem przez wieki” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Popularyzacji nauki oraz innowacyjności (której Jan Szczepanik był niewątpliwym realizatorem) służyły liczne i ciekawe konkursy zorganizowane przez ZSP 1, a przeznaczone dla szerokiego grona uczniów oraz studentów z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Obchody rocznicy w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Uroczystość zainaugurował Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie pan Dariusz Niepokój, który powitał gości oraz współgospodarzy zgromadzonych na sali. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele miast Krosna i Tarnowa, między innymi  Prezydent Miasta Krosna pan Piotr Przytocki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krosna pan Bronisław Baran oraz Prezes Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie pan Mieczysław Czosnyka. Swoją obecnością zaszczycili nas liczni przedstawiciele krośnieńskich instytucji kulturalnych, szkół oraz fundacji. Podczas swojego wystąpienia pan Dariusz Niepokój zaznaczył, jak ważna dla naszej szkoły jest inspiracja działalnością Jana Szczepanika, którego pasję do odkrywania chcą kontynuować uczniowie zarówno ci obecni, jak i absolwenci.

 „Ze Szczepanikiem przez wieki”

Widowisko, którego efekt mogliśmy oglądać na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, zostało przygotowane przez szerokie grono uczniów „Szczepanika” oraz ich opiekunów: panią Ewę Kłos, panią Martę Bobusię, pana Bartosza Gałązkę oraz pana Marka Gancarza.

Pierwsze wrażenia widzom zapewnił uczeń Damian Beck, który zaśpiewał na wejście pieśń, wzorowaną na dawnych pieśniach dziadowskich, napisaną z okazji 120–lecia „Szczepanika”. Niezwykłości wykonania dodał jej akompaniament liry korbowej.

Klamrę dla całego widowiska stworzył szkolny chór pod opieką pani Ewy Kłos. Pieśń, która wybrzmiała na początek, to napisany przed kilkunastu laty nieoficjalny hymn naszej szkoły pt. „Myśl ludzka”. Autorką tekstu jest Gabriela Podsobińska, absolwentka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Słowa, które usłyszeliśmy, poruszały i jednocześnie inspirowały do poszukania w sobie iskierki talentu, pasji, zaangażowania.

Kolejną pieśń, tym razem utwór wykreowany z okazji obchodów 130. rocznicy powstania naszej szkoły, zaprezentowały uczennice klasy o profilu humanistycznym: Natalia Gazda, Maja Puchalik, Weronika Topolska i Dagmara Wiśniewska. Pieśń została wykonana przy akompaniamencie w wykonaniu pana Bartosza Gałązki.  Po muzyczno – lirycznym wstępie czekały na oglądających widowisko kolejne momenty zaskoczenia.

Któż z widzów, zasiadających w obszernej auli RCKP  spodziewałby się tego, że do świata talentu, pasji i rozwoju przeniesie nas nikt inny, tylko Stańczyk, słynący z ciętego dowcipu „jagielloński błazen – filozof”? W tę rolę wcielił się pan Marek Gancarz – nauczyciel historii, a także inicjator i opiekun Grupy Rekonstrukcyjnej działającej w naszej szkole. Dzięki niesamowitym strojom z dawnych epok oraz uczniom, którzy wcielali się w reprezentantów kolejnych pokoleń ludzi odważnych, utalentowanych i nietuzinkowych, ujrzeliśmy kawałek historii – tej, która zbudowała tradycję, przygotowała grunt dla rozwoju takich wynalazców, jakim był Jan Szczepanik.

Widowisko oparte było na idei, której realizatorem był Jan Szczepanik, nazwanej w skrócie TOP – jako połączenie Talentu, „Ogaru” (w znaczeniu – ogarnianie swojego życia mimo zewnętrznyc trudności, dążenie do sukcesu) i Pasji. Idea ta dała początek wędrówce przez wieki od średniowiecza aż do początku XX wieku, w poszukiwaniu wielkich postaci naszej historii, które swoim życiem i działalnością udowadniały, że były TOPOWE. Na scenie pojawiły się wydobyte z zakamarków przeszłości duchy Mikołaja Kopernika, Marii Curie – Skłodowskiej, Stanisława Żółkiewskiego i Zawiszy Czarnego. Każdy z nich budował wzorzec człowieka łączącego w sobie talent, pasję i nieustępliwość. Niezwykła wędrówka w czasie upostaciowiła idee, które nasza szkoła kontynuuje, oferując młodzieży kierunki ich rozwoju. 

„Nic wielkiego na świecie nie zostało osiągnięte bez pasji” - słowa autorstwa George Hegla można zastosować zarówno do dorobku Jana Szczepanika, jak i do uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. Z jedną z nich mogliśmy się wirtualnie spotkać, dzięki nagraniu, które zostało odtworzone w trakcie uroczystości. Absolwentka klasy o profilu humanistyczno – artystycznym Magdalena Mazur opowiedziała o swojej pasji muzycznej oraz zamiłowaniu do instrumentów, które obecnie uczy się wytwarzać. Magda zdała maturę trzy lata temu. W czasie nauki w Szczepaniku rozwijała swoje pasje do sztuki i odkrywała swoje talenty. Występowała z kabaretem SSOK, brała udział w muzycznych projektach, ministerialnych i innych, zajmowała się artystycznym rękodziełem. Magda połączyła wszystkie swoje umiejętności i  dzięki nim jest studentką kameralnego kierunku lutnictwo na Akademii Muzycznej w Poznaniu, na który dostała się właśnie dzięki swojej pasji, zaciętości i wierze we własne możliwości. Historia Magdy pokazuje, że z nasiona zasianego w latach szkolnych wyrasta piękny talent, reszta jest tylko kwestią czasu.

Były podniosłe momenty wyczarowane przez szkolny chór, chwile dumyi radości dla laureatów konkursów, był też kawał historii oglądanej przez pryzmat idei rozwoju i nieustępliwości w dążeniu do celu. Dzięki talentowi konferansjera Jakuba Wajdy znalazło się miejsce także na humor, a w finale widowiska przyszedł też czas na lekkość i żywotność  tańca, dzięki grupie tanecznej, która wniosła mieszankę koloru, muzyki, ruchu i wspólnej zabawy. Grupa tancerek z naszej szkoły, przygotowana pod okiem pani  Marty Bobusi po wielu miesiącach ćwiczeń i treningów zaprezentowała swój program. Mogliśmy podziwiać efekty ich przygotowań, którym towarzyszyły wytrwałość, sumienność, konsekwencja, koordynacja, harmonia ciała i ducha.

W tym radosnym i odświętnym nastroju pożegnaliśmy się z wszystkimi, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie przedstawienia oraz z jego odbiorcami. W finale na scenie ukazała się ponad setka uczniów, którzy zaangażowali się w przygotowanie widowiska. Nie do przecenienia przy tak  sporym przedsięwzięciu okazała się  pomoc i profesjonalizm pracowników Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Konkursy

Ważną częścią uroczystości było nagrodzenie laureatów konkursów zorganizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Konkursy zapraszały uczniów szkół krośnieńskich do rozwijania swoich talentów plastycznych i literackich. Naczelnym motywem była kreatywność, a inspiracją, oczywiście, postać oraz dokonania Jana Szczepanika.

Konkurs literacki nazwany „Pierwszym Turniejem Literackiej Twórczości im. Jana Szczepanika” zachęcał uczestników do stworzenia własnej oryginalnej pracy (prozatorskiej lub poetyckiej) inspirowanej postacią naszego patrona. Celem konkursu było między innymi stworzenie możliwości zaprezentowania własnej twórczości, rozbudzanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości artystycznej, inspirowanie do aktywności twórczej i kształtowania postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności. Prace uczestników były różnorodne pod względem formy, zaskakiwały bogactwem językowym i stylistycznym oraz oryginalnością. Pierwsze miejsce w Turnieju zajęła Emilia Piwowar ze Szkoły Podstawowej w Trześniowie. Drugie miejsce zdobył Łukasz Zając (SP nr 14 w Krośnie) a trzecie przypadło Kamili Gonet (I LO w Krośnie). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Gabriel Mendez-Rutkowski (SP nr 6 w Krośnie), Zuzanna Chomentowska (SP w Kobylanach) oraz Martyna Żółkoś (SP nr 6 w Krośnie).

Uczniowie mogli ujawnić także swoje talenty plastyczne. Szansą na to stały się konkursy: "Jak Szczepanik zmieniał świat? Historia obrazkowa genialnego wynalazcy" oraz "Mem ma moc - Postać Jana Szczepanika w konkursie obrazkowym" .

Uczestnicy pierwszego z nich mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa), która będzie przedstawiać wybrany epizod z życia Jana Szczepanika lub przybliżyć jeden z jego wynalazków. W tym konkursie zwyciężyła Jagoda Kochan ze Szkoły Podstawowej w Rogach. Drugie miejsce zajęła Anna Wójcik (SP nr 15 w Krośnie), a trzecie Lena Maziarz (ZS w Zręcinie). Wyróżnienie otrzymała Maria Kalbarczyk (SP nr 1 w Sanoku).

Konkurs „Mem ma moc” zapraszał do eksperymentowania ze współczesnym i jakże modnym w obecnym czasie komunikatem obrazkowym, jakim jest mem. Prace plastyczne mogły być wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa) i miały dotyczyć postaci „polskiego Edisona”. Pierwszą nagrodę zdobył Kacper Kandefer z Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie. Drugie miejsce zajęła Roksana Łobaza (Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie), a trzecie Aleks Szczepanik (I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie). Jury wyróżniło Miłosza Rachwała, Martynę Bednarz i Julię Kindziuk (ZSP nr 1 w Krośnie). Uczestnicy wykazali się oryginalnością, humorem, kreatywnością oraz – co ważne – znajomością sylwetki Szczepanika. Na uwagę zasługują także ciekawe i precyzyjnie wykonane formy.

Wszyscy laureaci konkursów mogli zaprezentować się na scenie RCKP oraz odebrać nagrody i dyplomy z rąk Dyrektora Szkoły pana Dariusza Niepokoja. Uroczyste rozdanie nagród uświetnili swoją obecnością również Prezydent Miasta Krosna pan Piotr Przytocki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krosna pan Bronisław Baran. Nagrodzone prace można było obejrzeć na wystawie pokonkursowej przygotowanej przez nauczycieli ZSP Nr 1. Wystawa była obecna podczas obchodów w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, następnie została przeniesiona do naszej Szkoły.  W prace związane z opracowaniem konkursów, przygotowaniem regulaminów, oceną i omówieniem prac oraz stworzeniem wystawy pokonkursowej nagrodzonych prac zaangażowali się nauczyciele: pani Magdalena Hołowicka – Szubra, pani Elżbieta Brynecka, pan Bartosz Gałązka i pani Katarzyna Ukleja.

facebook_page_plugin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”/”Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na pliki cookie
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk