Jan Szczepanik - polski Edison

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Jan Szczepanik - polski Edison i jego epoka".Trzej laureaci etapu finałowego uzyskują punkty brane pod uwagę w czasie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Krosna.
Zobacz więcej

"Przedsiębiorczość w praktyce V"

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe z woj. podkarpackiego do udziału w piątej edycji projektu
"Przedsiębiorczośćw praktyce”.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu
Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Zobacz więcej

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Zapraszamy uczniów klas pierwszych kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa do udziału w I edycji konkursu szkolnego „ Master Junior Sztuki Hotelarskiej”.

Tematyka konkursu obejmuje treści przekazywane na zajęciach z przedmiotów: organizacja pracy służby pięter, pracownia obsługi konsumenta, pracownia hotelarska oraz usługi dodatkowe w hotelarstwie.
Etap pierwszy konkursu – test teoretyczny, odbędzie się 16.12.2019 (poniedziałek) podczas lekcji z w/w przedmiotów.

Do drugiego etapu konkursu – praktycznego, zostanie zakwalifikowanych po pięciu uczniów z każdej z klas pierwszych Thot, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu.
Etap praktyczny odbędzie się w styczniu 2020 r.

Adeptów sztuki hotelarskiej zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy: A.Topolska, M.Fejkiel, S.Szajna-Kuck

facebook_page_plugin