Współpraca:Szukaj

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju Polsko - Słowackiego Pogranicza”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno  organ prowadzący Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Obecnie ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie z klas

II Tm, III Tm, II Thot, II Tt, III Tt, II TE,  III TE, II Th, III Th  do niżej wymienionej formy wsparcia:

  • wizyta studyjna w Polsce w terminie od 2 grudnia do 6 grudnia 2019r.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

   Termin składania wniosków: do 2 grudnia 2019 r.

facebook_page_plugin