Dodatkowa oferta ze środków EFS

Uczniowie technikum będą uczestniczyć w seminariach z pracodawcami oraz skorzystają z dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych.
Szkoła uzyska nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.

Zobacz więcej

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Fundusze Europejskie

 

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Zakończył się drugi etap rekrutacji do klas pierwszych w "Szczepaniku" na rok szkolny 2019/2020

Na tablicy ogłoszeń opublikowane są listy przyjętych.

Według stanu na dzień 12 lipca 2019 roku są jeszcze wolne miejsca:


Dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej:
            
w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika

- oddział 1a – profil humanistyczny                   - 5 miejsc
- oddział 1e – profil mundurowy - pożarniczy    - 4 miejsca
            
w Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika     
      
- oddział 1 TE - technik ekonomista                -  5 miejsc
            

Dla absolwentów klas gimnazjalnych:
            
w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika
            
- oddział 1a(g) – profil humanistyczny                  - 6 miejsc
- oddział 1d (g) – profil promedyczny                   - 5 miejsc
- oddział 1e(g) – profil mundurowy - pożarniczy    - 5 miejsc
            
w Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika     
            
- oddział 1 TE(g) - technik ekonomista                  - 2 miejsca
- oddział 1 TH(g) - technik handlowiec                  - 3 miejsca
- oddział 1 TS(g) - technik spedytor                     - 3 miejsca
- oddział 1 Tho(g) - technik hotelarstwa               - 2 miejsca
- oddział 1 TT(g)  - technik organizacji turystyki   - 4 miejsca
            
O przyjęcie na w/w miejsca kandydaci mogą się ubiegać w trybie rekrutacji uzupełniającej składając wnioski w dniach 12 – 17 lipca br. Szczegóły w sekretariacie szkoły pok. A24.

facebook_page_plugin