Jan Szczepanik - polski Edison

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Jan Szczepanik - polski Edison i jego epoka".Trzej laureaci etapu finałowego uzyskują punkty brane pod uwagę w czasie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Krosna.
Zobacz więcej

"Przedsiębiorczość w praktyce V"

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe z woj. podkarpackiego do udziału w piątej edycji projektu
"Przedsiębiorczośćw praktyce”.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu
Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Zobacz więcej

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Zakończył się drugi etap rekrutacji do klas pierwszych w "Szczepaniku" na rok szkolny 2019/2020

Na tablicy ogłoszeń opublikowane są listy przyjętych.

Według stanu na dzień 12 lipca 2019 roku są jeszcze wolne miejsca:


Dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej:
            
w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika

- oddział 1a – profil humanistyczny                   - 5 miejsc
- oddział 1e – profil mundurowy - pożarniczy    - 4 miejsca
            
w Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika     
      
- oddział 1 TE - technik ekonomista                -  5 miejsc
            

Dla absolwentów klas gimnazjalnych:
            
w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Szczepanika
            
- oddział 1a(g) – profil humanistyczny                  - 6 miejsc
- oddział 1d (g) – profil promedyczny                   - 5 miejsc
- oddział 1e(g) – profil mundurowy - pożarniczy    - 5 miejsc
            
w Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika     
            
- oddział 1 TE(g) - technik ekonomista                  - 2 miejsca
- oddział 1 TH(g) - technik handlowiec                  - 3 miejsca
- oddział 1 TS(g) - technik spedytor                     - 3 miejsca
- oddział 1 Tho(g) - technik hotelarstwa               - 2 miejsca
- oddział 1 TT(g)  - technik organizacji turystyki   - 4 miejsca
            
O przyjęcie na w/w miejsca kandydaci mogą się ubiegać w trybie rekrutacji uzupełniającej składając wnioski w dniach 12 – 17 lipca br. Szczegóły w sekretariacie szkoły pok. A24.

facebook_page_plugin