Dodatkowa oferta ze środków EFS

Uczniowie technikum będą uczestniczyć w seminariach z pracodawcami oraz skorzystają z dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych.
Szkoła uzyska nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.

Zobacz więcej

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Fundusze Europejskie

 

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

W środę 29 maja odbył się w naszej szkole II  Turniej Pożarniczo - Ratowniczy o Puchar Dyrektora oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Celem Turnieju Pożarniczo-Ratowniczego było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w szczególności zapoznanie młodzieży z zasadami postępowania w czasie pożaru, z podstawowym sprzętem strażackim i zasadami jego obsługi oraz nabycie umiejętności pokonywania toru przeszkód i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap pisemny w formie testu został przygotowany przez PSP w Krośnie. Drugi etap - praktyczny obejmował trzy ogniska urazowe, rozpoznawanie sprzętu oraz tor przeszkód. Młodzież skupiona w drużynie ratowniczej „Szczepanika” przygotowała bardzo ciekawe ogniska urazowe. Obejmowały one m.in. zadławienia, utratę przytomności, resuscytację niemowlęcia, złamania, użycie defibrylatora oraz pierwszą pomoc poszkodowanym w wypadku samochodowym. Kolejnym wyzwaniem było rozpoznawanie sprzętu strażackiego udostępnionego przez straż pożarną. Każda drużyna musiała na zakończenie zawodów pokonać tor przeszkód.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1. SP Jedlicze - 65 pkt
  2. SP Wróblik Szlachecki - 64 pkt
  3. ZS Orzechówka - 62,75 pkt
  4. SP Dobieszyn - 56 pkt
  5. SP 14 Krosno - 51,75 pkt

Dla uczestników turnieju przygotowano dodatkowe atrakcje: symulator dachowania i zderzeń udostępniony przez WORD z Krosna i pokaz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Zarówno symulatory jak i pokaz ratownictwa wysokościowego cieszyły się dużym zainteresowaniem gości i uczniów naszej szkoły.
Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy a najlepsza trójka pamiątkowe puchary z rąk dyrektora "Szczepanika" Andrzeja Gregorczyka i Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniewa Nowaka. Wszyscy uczestnicy turnieju wzięli udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody- krzesła biurowego ufundowanego przez Grupę Kapitałową Nowy Styl.

Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek - kiełbaska z grilla.

Z ramienia szkoły organizatorami turnieju byli nauczyciele: Marcin Turek, Jerzy Rapa ,Damian Pulnar, Rafał Kustroń i Marta Bobusia oraz wicedyrektor Dariusz Niepokój.

Pragniemy podziękować Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie za użyczenie sprzętu, zorganizowanie pokazu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego i pomoc w organizacji turnieju.

 

facebook_page_plugin