Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

Technik obsługi turystycznej: Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny oraz niezależność, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, masz zdolności do nauki języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi?

Ten zawód jest dla Ciebie!

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po pierwszym semestrze klasy trzeciej
 • TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych biurach podróży

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego Koła Turystycznego,
 • Dzień Turysty i Przewodnika Turystycznego,
 • wycieczki przedmiotowe w zakładach świadczących usługi turystyczne,
 • wyjazdy na targi turystyczne,
 • zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK,
 • spotkania z podróżnikami,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy:  Słowacja,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych

Technik obsługi turystycznej może pracować jako:

 • specjalista do spraw turystyki
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej
 • organizator  imprez
 • organizator kongresów i konferencji
 • rezydent biura podróży
 • animator czasu wolnego
 • pracownik informacji turystycznej

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach podróży, jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
facebook_page_plugin