Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im Jana Szczepanika jest to zespół rodziców - reprezentantów klas. Składa się ona z 17 osobowej Komisji Rewizyjnej.

Jej działalność opiera się miedzy innymi na rozpatrywaniu podań i próśb, które wpływają do niej, a dotyczą zakupu pomocy szkolnych, książek, czasopism do biblioteki szkolnej, dopłat do wycieczek klasowych, dopłat do imprez szkolnych, nagród w konkursach dla najlepszych uczniów i klas, zwolnień z opłat na fundusz Rady Rodziców oraz przyznania zapomóg dla uczniów w wypadkach losowych.

Przez cały rok prowadzi zbiórkę składki na fundusz Rady Rodziców. Działalność jej jest ściśle związana z życiem i działalnością szkoły. Rada rodziców opiniuje nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Do prezydium Rady Rodziców od roku szkolnego 2017/18 należą:

- Przewodniczący: Pan Grzegorz Radomski
- Z-ca przewodniczącego: Pani Małgorzata Prętnik
 

 
 
Do prezydium Rady Rodziców od roku szkolnego 2009/10 należą:


- Przewodniczący: Pan Robert Bogacz
- Z-ca przewodniczącego: Pan Edward Barański
- Sekretarz: Pani Katarzyna Marszałek
- Księgowa: Pani Barbara Posadzka


 

Do prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2008/09 należą:


- Przewodniczący: Pan Edward Barański
- Z-ca przewodniczącego: Pan Józef Tucki
- Z-ca przewodniczącego: Pan Marek Widziszewski
- Sekretarz: Pani Ewa Furmankiewicz
- Skarbnik: Pani Maria Cypara


 

Do prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2007/08 należą:


- Przewodnicząca: Pani Anna Buczek
- Z-ca przewodniczącej: Pan Krzysztof Wilk
- Sekretarz: Pani Bożena Holc

facebook_page_plugin