Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

Dyrektor
mgr Andrzej Gregorczyk
   

Wicedyrektor
mgr Dariusz Niepokój

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Stanisław Kijowski