We wtorek 17 grudnia 2013 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadgimnzjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendia otrzymało  255 uczniów z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonali Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP oraz Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie reprezentowały dwie uczennice, które spełniły warunki określone w regulaminie i odebrały przyznane stypendium a były nimi: Sandra Anna Skiba obecnie uczennica klasy III LO b w V Liceum Ogólnokształcącym oraz Natalia Lenartowicz uczennica klasy III Technikum Nr 1 w zawodzie technik spedytor. Dziewczęta wykazały szczególne uzdolnienia w języku polskim, zajęciach artystycznych oraz w języku angielskim i matematyce.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili uczniowie z Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Galeria zdjęć

facebook_page_plugin