Plan lekcji dla nauczyciela MGa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1
08:00 - 08:45
D: A parter_7-14


Historia i społeczeństwo
2dLO
A11
F25
Historia
1aLO
A11
-
-
-
-
2
08:50 - 09:35
Historia
MK
A11
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
Wiedza o kulturze
1cLO
A11
Historia
1aLO
A11
Wiedza o społeczeństwie
MK
A11
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
-
-
3
09:40 - 10:25
Historia
MK
A11
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
Wiedza o kulturze
1aLO
A11
Historia i społeczeństwo
MK
A11
F26 (2aLO (VLO)) F26 (2bLO (VLO)) F26 (2cLO (VLO)) F26 (2dLO (VLO)) F26 (2eLO (VLO))
Wiedza o społeczeństwie
MK
A11
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Historia i społeczeństwo
MK
A11
F26 (2aLO (VLO)) F26 (2bLO (VLO)) F26 (2cLO (VLO)) F26 (2dLO (VLO)) F26 (2eLO (VLO))
-
4
10:35 - 11:20
Wiedza o społeczeństwie
1aLO
B14
-
Historia
MK
A11
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
Historia i społeczeństwo
4Te
A11
Historia
MK
A11
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
-
5
11:25 - 12:10
-
Historia
MK
A11
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Historia
MK
A11
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
D: A parter_7-14
Historia
MK
A11
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
D: A parter_7-14
Historia i społeczeństwo
2dLO
A11
F25
-
6
12:20 - 13:05
-
Historia
MK
A11
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
1aLO
A17

D: A parter_szatnie
-
-
-
7
13:10 - 13:55
-
-
-
Wiedza o społeczeństwie
1dLO
A11
-
-
8
14:00 - 14:45
-
Wiedza o społeczeństwie
MK
A11
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
D: A parter_7-14
-
Wiedza o kulturze
1dLO
A11

D: A parter_7-14
-
-
9
14:50 - 15:35
-
-
-
-
-
-