Plan lekcji dla klasy 1aLO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1
08:00 - 08:45
Biologia
ANi
A9
1aLO (VLO)
Historia
MGa
A11
1aLO (VLO)
Fizyka
APe
A14
1aLO (VLO)
Język angielski
JBo
A8
gr1
Informatyka
BMa
A16
gr2
Wychowanie fizyczne
ŁGł
A1a
chł (1aLO (VLO)) chł (1cLO (VLO)) chł (1dLO (VLO))
Wychowanie fizyczne
MBo
A1b
dz
-
2
08:50 - 09:35
Religia
MH
B15
1aLO (VLO)
Geografia
ZKo
B1
1aLO (VLO)
Historia
MGa
A11
1aLO (VLO)
Podstawy przedsiębiorczości
EKł
B14
1aLO (VLO)
Wychowanie fizyczne
ŁGł
A1a
chł (1aLO (VLO)) chł (1cLO (VLO)) chł (1dLO (VLO))
Wychowanie fizyczne
MBo
A1b
dz
-
3
09:40 - 10:25
Podstawy przedsiębiorczości
EKł
B12
1aLO (VLO)
Wiedza o kulturze
MGa
A11
1aLO (VLO)
Matematyka
AZaj
B3
1aLO (VLO)
Język polski
MFe
A12
1aLO (VLO)
Matematyka
AZaj
B25
1aLO (VLO)
-
4
10:35 - 11:20
Wiedza o społeczeństwie
MGa
B14
1aLO (VLO)
Chemia
KJuK
A14
1aLO (VLO)
Edukacja dla bezpieczeństwa
MTu
B14
1aLO (VLO)
Informatyka
BMa
A16
gr1
Język angielski
MGi
B19
gr2
Religia
MH
B14
1aLO (VLO)
-
5
11:25 - 12:10
Matematyka
AZaj
B25
1aLO (VLO)
Język angielski
JBo
B16
gr1
Język angielski
MGi
A7
gr2
Retoryka
MFe
B03
1aLO (VLO)
Wychowanie fizyczne
ŁGł
A1a
chł (1aLO (VLO)) chł (1cLO (VLO)) chł (1dLO (VLO))
Wychowanie fizyczne
MBo
A2-sił
dz
Język polski
MFe
A13
1aLO (VLO)
-
6
12:20 - 13:05
Matematyka
AZaj
B25
1aLO (VLO)
Język angielski
JBo
B16
gr1
Język angielski
MGi
A7
gr2
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
MGa
A17
1aLO (VLO)
-
Język polski
MFe
A13
1aLO (VLO)
-
7
13:10 - 13:55
Język francuski
KKe
A7
F11 (1aLO (VLO)) F11 (1bLO (VLO)) F11 (1cLO (VLO)) F11 (1dLO (VLO)) F11 (1eLO (VLO))
Język niemiecki
ZPó
B27
N11
Język hiszpański
KPiw
B25
H12 (1aLO (VLO)) H12 (1dLO (VLO)) H12 (1eLO (VLO))
Język rosyjski
KPe
A17
R11 (1aLO (VLO)) R11 (1bLO (VLO)) R11 (1cLO (VLO)) R11 (1dLO (VLO)) R11 (1eLO (VLO))
Język polski
MFe
A13
1aLO (VLO)
Język francuski
KKe
B23
F11 (1aLO (VLO)) F11 (1bLO (VLO)) F11 (1cLO (VLO)) F11 (1dLO (VLO)) F11 (1eLO (VLO))
Język niemiecki
ZPó
B13
N11
Język hiszpański
KPiw
A14
H12 (1aLO (VLO)) H12 (1dLO (VLO)) H12 (1eLO (VLO))
Język rosyjski
KPe
A10
R11 (1aLO (VLO)) R11 (1bLO (VLO)) R11 (1cLO (VLO)) R11 (1dLO (VLO)) R11 (1eLO (VLO))
-
-
-
8
14:00 - 14:45
-
-
-
-
-
-
9
14:50 - 15:35
-
-
-
-
-
-