Plan lekcji dla sali A11

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1
08:00 - 08:45
Historia i społeczeństwo
MGa
2dLO
F25
Historia
MGa
1aLO
Geografia
MTu
3TtTo
Język polski
MHS
MK
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Historia
AneRo
1bLO
-
2
08:50 - 09:35
Historia
MGa
MK
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
Wiedza o kulturze
MGa
1cLO
Historia
MGa
1aLO
Wiedza o społeczeństwie
MGa
MK
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Biologia
ANi
1bLO
-
3
09:40 - 10:25
Historia
MGa
MK
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
Wiedza o kulturze
MGa
1aLO
Historia i społeczeństwo
MGa
MK
F26 (2aLO (VLO)) F26 (2bLO (VLO)) F26 (2cLO (VLO)) F26 (2dLO (VLO)) F26 (2eLO (VLO))
Wiedza o społeczeństwie
MGa
MK
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Historia i społeczeństwo
MGa
MK
F26 (2aLO (VLO)) F26 (2bLO (VLO)) F26 (2cLO (VLO)) F26 (2dLO (VLO)) F26 (2eLO (VLO))
-
4
10:35 - 11:20
Język polski
MHS
1eLO
Podstawy przedsiębiorczości
ZKo
1bLO
Historia
MGa
MK
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
Historia i społeczeństwo
MGa
4Te
Historia
MGa
MK
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
-
5
11:25 - 12:10
Język polski
MHS
1eLO
Historia
MGa
MK
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Historia
MGa
MK
F22 (2aLO (VLO)) F22 (2bLO (VLO)) F22 (2cLO (VLO))
Historia
MGa
MK
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Historia i społeczeństwo
MGa
2dLO
F25
-
6
12:20 - 13:05
Język hiszpański
KPiw
MK
H (2bLO (VLO)) H (2cLO (VLO)) H (2dLO (VLO)) H (2eLO (VLO))
Historia
MGa
MK
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
Historia
AneRo
1ThTs
Pracownia organizacji transportu i spedycji
SSza
2ThTs
gr2
Historia i społeczeństwo
DPu
3ThTs
-
7
13:10 - 13:55
-
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
MWy
2bLO
Historia i społeczeństwo
AneRo
3TtTo
Wiedza o społeczeństwie
MGa
1dLO
Pracownia informacji turystycznej
AMa
3TtTo
gr1
-
8
14:00 - 14:45
-
Wiedza o społeczeństwie
MGa
MK
F31 (3aLO (VLO)) F31 (3bLO (VLO)) F31 (3cLO (VLO))
-
Wiedza o kulturze
MGa
1dLO
Pracownia informacji turystycznej
AMa
3TtTo
gr1
-
9
14:50 - 15:35
-
-
-
-
-
-