Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

ogłasza nabór do projektu

„Po doświadczenie na europejski rynek pracy!”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od 1.09.2016 do 30.06.2018 roku. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie wynoszące 746431,32 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 72 uczniów klas drugich i trzecich uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik obsługi turystycznej. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerami zagranicznymi: VITALIS BetreuungsgesellschaftfürModellprojektembH w Schkeuditz w Niemczech – dla uczniów w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec oraz Strednáodbornáškolapodnikania w Prešovie na Słowacji – dla uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Czytaj więcej...