Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

 

Lista uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych (bez klas maturalnych)

 

 L.p  Nazwisko i imię  Klasa  Śr. ocen
1. Śnieżek Jolanta 3 TH 5,24
2. Szczęsny Rafał 2 TS 5,16
3. Lechowicz Jakub 2a TE 5,15
4. Staroń Wioletta 3 TO 5,06
5. Wasłowicz Magdalena 3 TO 5,06
6. Kilar Renata 2d LO 5,00
7. Konior Joanna 3 TO 5,00
8. Stempek Joanna 3 TH 5,00
9. Zając Marlena 3 TO 5,00
10 Królicki Przemysław 1 TE 4,94
11 Skubel Katarzyna 3a TE 4,94
12 Wójcik Ewa 3 TEp 4,94
13 Silniewicz Małgorzata 1d LO 4,92
14 Szmyd Agata 1 TE 4,88
15 Miezin Weronika 3b TE 4,87
16 Delimat Monika 2a LO 4,86
17 Płonka Justyna 1e LO 4,86
18 Tucka Weronika 1d LO 4,86
19 Wilusz Dorota 1 TT 4,82
20 Lenik Iwona 1e LO 4,79
21 Filar Marzena 2 TH 4,78
22 Przybyła Konrad 2a TE 4,78
23 Sokołowska Patrycja 1c LO 4,78
24 Szczęsna Mariola 2 TT 4,78
25 Owoc Martyna 2e LO 4,77
26 Andrunik Damian 3a TE 4,76
27 Jaracz Wioletta 1 TE 4,76
28 Jakubasz Sylwia 3b TE 4,75
29 Litwin Paulina 3b TE 4,75
30 Pernal Elżbieta 3b TE 4,75
31 Prajsnar Magdalena 3b TE 4,75
32 Śmietana Angelika 3 TEp 4,75
33 Węgrzyniak Ewelina 3b TE 4,75
34 Ziobro Ewelina 3 TO 4,75


Cała lista uczniów ze średnią 4.00 do 5.24

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
serdecznie gratuluje wyżej wymienionym Uczniom osiągniętych wyników.


Zapraszamy wszystkich uczniów do rywalizacji o najlepsze lokaty na liście najlepszych w następnym roku szkolnym!facebook_page_plugin