Oferta 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/207
Więcej

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim risus, pellentesque sed libero eget, tristique molestie sapien. Sed ut enim eget elit congue pellentesque sed vel felis. Curabitur lobortis nunc orci, ut congue massa tristique ut. Fusce fermentum non odio vel congue. Fusce sed erat ipsum.
Więcej

Szkoła Kluczowych Kompetencji Szkoła uczestniczy w projekcie: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI.

Jest to "program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej"
realizowany przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu i Partnerów. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Oficjalna strona projektu.


Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Projekt będzie realizowany w latach 2009-2013. Jest skierowany do 5000 uczniów z 50 szkół, po 10 szkół z województw:

  •  lubelskiego,
  •  podlaskiego,
  •  mazowieckiego,
  •  podkarpackiego,
  •  świętokrzyskiego,


Obecnie w ramach projektu:

1. Nauczyciele uczestniczą w komunikacji i wymianie informacji pomiędzy nauczycielami innych szkół oraz partnerami projektu na portalu edukacyjnym "kluczowE-kompetencje".
2. W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęliśmy wprowadzanie w szkole czterech autorskich programów nauczania z:

Programy dostosowane są do umiejętności ujętych w kanonie kluczowych kompetencji.
3. Uczniowie szkoły w lipcu 2009 roku uczestniczyli w wakacyjnym obozie naukowym z podstaw przedsiębiorczości.
4. Cztery koła naukowe w listopadzie 2009r. wzięły udział w seminariach naukowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
5. Nauczyciele uczestniczyli w lekcjach pokazowych z przedmiotów objętych projektem oraz w seminariach naukowych w Warszawie.
6. Uczniowie 4 oddziałów uczestniczących w projekcie otrzymali darmowe podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne jak: przybory, kalkulatory, pendrivery itp.
7. Nauczyciele realizujący autorskie programy nauczania otrzymali podręczniki, słowniki, programy multimedialne.
8. Szkoła doposażona została w pomoce multimedialne: wizualizer, rzutnik, laptop oraz inne materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć.

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, z czego w ramach projektu "SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI".Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" jest realizowanych cztery:
1. Porozumiewanie się w językach obcych:
2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
3. Kompetencje informatyczne
4. Inicjatywność i przedsiębiorczość


Więcej o programie na stronie http://www.kluczowe-kompetencje.pl/

facebook_page_plugin