Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

 Lista uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2007/2008 uzyskali najlepszą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.(bez klas maturalnych)

 

L.p. Nazwisko i imię Klasa Śr. ocen
1. Knap Mariola 3 TH 4,94
2. Szafran Joanna 3a TE 4,93
3. Śnieżek Jolanta 1 TH 4,89
4. Śnieżek Magdalena 2 TH 4,89
5. Janowski Kamil 1b LO 4,86
6. Gierlasińska Patrycja 1d LO 4,85
7. Andrunik Damian 1a TE 4,78
8. Goleń Kamil 1e LO 4,78
9. Syrek Dawid 1a LO 4,78
10. Pelczar Paulina 1e LO 4,77
11. Łątka Sylwia 3b TE 4,76
12. Madej Monika 3b TE 4,76
13. Polak Magdalena 1d LO 4,76
14. Wójtowicz Anna 3b TE 4,76
15. Paprocka Bożena 2a LO 4,69
16. Such Ewelina 2b TE 4,68
17. Skubel Katarzyna 1a TE 4,67
18. Skrzynecka Anna 1b LO 4,64
19. Smolik Joanna 3a TE 4,62
20. Wacławski Damian 2d LO 4,61
21. Krzysik Anna 3b TE 4,58
22. Leszek Agnieszka 3b TE 4,58
23. Mac Marlena 2b TE 4,58
24. Śnieżek Daria 3 TEp 4,58
25. Zajchowska Barbara 3 TH 4,58
26. Grabska Manuela 1b LO 4,57
27. Szmyd Joanna 2c LO 4,54
28. Nowaczyńska Natalia 3b TE 4,52
29. Błażejowska Anna 1d LO 4,50
30. Budyń Magdalena 2c LO 4,50
31. Leśniewska Elżbieta 1c LO 4,50
32. Szteliga Mateusz 1a LO 4,50
33. Czapor Renata 2b TE 4,47

 

Zobacz całą listę najlepszych uczniów wg ocen
ze średnią 4.00 do 4.94

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
serdecznie gratuluje wyżej wymienionym Uczniom osiągniętych wyników.

Zapraszamy wszystkich uczniów do rywalizacji o najlepsze lokaty na liście najlepszych w następnym roku szkolnym!facebook_page_plugin