I. Cmentarz

W drugim dniu obchodów Jubileuszu 120 - lecia Szkoły program obejmował wizytę na cmentarzu, by uczcić zmarłych pracowników szkoły. O 9:00 pan Dyrektor z reprezentacją uczniów oraz absolwentów szkoły złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie. Delegację reprezentował dyrektor szkoły p. Andrzej Gregorczyk, ks. Krzysztof Dudek - absolwent, opiekunowie samorządu szkolnego: p. Bernarda Kniażyńska, p. Marcin Turek i zaproszeni goście.
Obecni byli również nauczyciele: p. Beata Guzik, p. Joanna Bober, p. Monika Szczurek. W uroczystości także wzięli udział uczniowie klasy I TEb: Justyna Kwolek, Magdalena Gazda, Justyna Jucha, Dominika Grochowska, Angelika Bołd, Sara Studzińska, Anna Niepokój, klasy I TS/O: Adrian Kamiński, Mateusz Cieślik i klasy I TH: Ewelina Wasłowicz, Agnieszka Szajna. Pan dyrektor Andrzej Gregorczyk powitał wszystkich zgromadzonych na cmentarzu, odczytał listę zmarłych nauczycieli, następnie ks. Krzysztof Dudek odmówił modlitwę, zachęcając wszystkich do modlitwy indywidualnej. Przy składaniu wieńców na poszczególnych grobach pan dyrektor oraz absolwenci krótko wspominali nauczyciela.

II. Promocja książki

O 10:00 w szkole miała miejsce promocja książki "120 lat Szczepanika - księga pamiątkowa 1888 - 2008" oraz prezentacja dorobku szkoły. Spotkanie prowadzili redaktorzy książki: p. dyrektor Andrzej Gregorczyk oraz p. Marek Gancarz, który przedstawił historię tworzenia księgi. W spotkaniu brali udział pozostali redaktorzy: p. Beata Guzik, p. Krystyna Kenar, p. Jadwiga Kupczyk, p. Dorota Lenik, dyrektor wydawnictwa ?Arete? - p. Edyta Jaźwiecka oraz Prezes PIG-u i właściciel wydawnictwa p. Grzegorz Kubal, pracownicy szkoły, absolwenci i uczniowie. W pamiątkowej, bardzo interesującej publikacji, na 440 stronach zostały spisane dzieje szkoły, wspomnienia, sukcesy szkoły, nazwiska pracowników. W księdze zamieszczono wykaz absolwentów i uczniów oraz galerię zdjęć.
Na zakończenie spotkania absolwentka p. Maria Jaracz przekazała p. dyrektorowi książeczkę pod symbolicznym tytułem ?O duszy nauczycielstwa?. Z kolei p. Grażyna Boczar - Wolańska prezentowała pamiątkową książkę swojej klasy pt. ?Wczoraj i dziś. 30 lat matury?. Za sprzedaż publikacji odpowiedzialne były uczennice: Agata Litwin, Magdalena Czaja, Marta Rodzaj, Katarzyna Żychowska pod opieką p. Angelki Madejskiej.

Kolejną pozycją literacką związaną z obchodami jubileuszu była antologia "Poetyckie i prozatorskie wprawki uczniów Szczepanika. Znalazły się w niej wiersze, opowiadania, grafika młodych twórców zebrane przez p. Bogusławę Kopczyk i p. Małgorzatę Fejkiel. Powstała też płyta pt. ?Muzyka ze Szczepanika? pod kierunkiem p. Bartosza Gałązki. Zawiera ona projekty autorskie, piosenki szkolnego kabaretu ?SSOK?, szkolnego zespołu ?Dryas? oraz osób związanych z zespołem i kabaretem.
Wszystkie wspomniane wydawnictwa oraz okolicznościowy breloczek można było zakupić w czasie obchodów jubileuszu. Obecnie pozycje te dostępne są w sekretariacie i bibliotece szkolnej.

III. Jubileuszowy bal

O 18:00 rozpoczął się Bal Jubileuszowy w restauracji ?Hermina?, który zwieńczył uroczystości urodzinowe szkoły. Pan dyrektor Andrzej Gregorczyk powitał absolwentów i pracowników szkoły. Szampańską zabawę urozmaicał koncert życzeń oraz taneczne piosenki w wykonaniu zespołu "Sekwens". Próbki swoich muzycznych talentów dali także niektórzy uczestnicy balu.

O naszej uroczystości pisali w gazetach: ?Podkarpacie?, ?Nasz Głos?, ?Nowiny? 30.10.2008, nr 213 i ?Super Ekspres?

Zdjęcia w szkolnej galerii.
Artykuły i zdjęcia na stronach internetowych Franciszkanie, UM Krosna i Krosmedia oraz informacja w programie TV "Obiektyw".Tekst opracowała Bogusława Kopczyk
Opracowanie komputerowe - Anna Zając
Zdjęcia: Anna Zając, Tomasz Ćwiąkała,
Wojciech Patla, Joanna Bober
facebook_page_plugin