Dodatkowa oferta ze środków EFS

Uczniowie technikum będą uczestniczyć w seminariach z pracodawcami oraz skorzystają z dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych.
Szkoła uzyska nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.

Zobacz więcej

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Fundusze Europejskie

 

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

W dniu 20 marca 2019 uczniowie naszej Szkoły z klas I i II LO”e” oraz I Th/Ts, I Thot/Tm, II Tt/Tm uczestniczyli  w XVI edycji Dnia Przedsiębiorczości.

Program organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Polega na odbyciu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych  jednodniowych praktyk w wybranych przez nich firmach i instytucjach.

Poprzez udział w projekcie młodzież ma możliwość:

  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o interesującym ich zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • zrozumienia i doświadczenia związku pomiędzy zdobytym wykształceniem a drogą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą,
  • przekonania się, jak ważne są relacje interpersonalne dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.

Uczniowie biorący udział w programie, już na wstępie wykazali się przedsiębiorczością i sami znaleźli interesujące ich miejsca pracy oraz poprosili właściciela firmy lub kierującego jednostką o możliwość realizacji projektu i przydzielenie opiekuna.

20 marca 2019 r stawili się „w pracy”.

W czasie kilku godzin obserwowali pracę osoby zatrudnionej na danym stanowisku, pod czujnym okiem opiekuna wykonywali powierzone zadania, zadawali pytania.

Uczniowie potwierdzili, że właściciele firm bądź ich przedstawiciele z chęcią dzielili się posiadanym doświadczeniem zawodowym, tłumaczyli, wyjaśniali i udzielali rad.

Na zakończenie praktyk uczniowie uzupełniali otrzymane z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „karty ucznia”. Była to kolejna okazja do rozmów z opiekunem-konsultantem o motywach wyboru konkretnego zawodu, wykształceniu, wiedzy i umiejętnościach oraz predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania.

Łącznie w ramach XVI Dnia Przedsiębiorczości 91 uczniów „Szczepanika” odwiedziło 57 firm i instytucji.

Serdecznie dziękujemy pracodawcom, którzy z zaangażowaniem włączyli się w realizację tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości i umożliwili uczniom naszej Szkoły udział w projekcie.

S. Szajna-Kuck , szkolny koordynator projektu

 

facebook_page_plugin