Dodatkowa oferta ze środków EFS

Uczniowie technikum będą uczestniczyć w seminariach z pracodawcami oraz skorzystają z dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych.
Szkoła uzyska nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.

Zobacz więcej

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Fundusze Europejskie

 

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,
ul. Podkarpacka 16 14 i 15 marca oraz 29 kwietnia 2019 roku

W programie:

 • spotkanie z dyrekcją szkoły i samorządem uczniowskim – sala A17
 • zwiedzanie szkoły: nowoczesnych obiektów sportowych, czytelni multimedialnej, pracowni komputerowych, zawodowych i przedmiotowych
 • lekcje otwarte:
  • z biologii „Niewidzialne gołym okiem” – sala A9 
  • z chemii „Pokazy chemiczne” – sala A18 
  • z języka polskiego „Fraszki igraszki – warsztaty w pisaniu” – sala A13
  • z edukacji pożarniczej „Pokaz pierwszej pomocy” prowadzony przez uczniów klasy mundurowej – sala A1
  • z kształcenia zawodowego – sale: B1, B3, hol na parterze budynku B
   • ocena jakości towarów przy wykorzystaniu oryginalnych produktów spożywczych 
   • „Klient nasz Pan" - prezentacja obsługi klienta i kas fiskalnych 
   • „Dookoła świata z turystą”
   • „Zamelduj się w hotelu 5-gwiazdkowym” 
   • „Spedytor – zawód przyszłości” 
   • komputerowy quiz turystyczny
   • koło fortuny
   • występ kabaretu – sala A26

Zapraszamy: 14 marca i 29 kwietnia w godz. 8.30 – 15.00, 15 marca w godz. 8.00 – 13.00. W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące typów szkół w naszym zespole i zasad rekrutacji.

facebook_page_plugin