Wiarygodna szkoła

Współpraca:Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Start
Profile
humanistyczny
językowo - biznesowy promedyczny mundurowy - pożarniczy

Dzięki systemowi dwuetapowego profilowania klas (profile, fakultety) szkoła kształci każdego ucznia zarówno wszechstronnie, jak i zgodnie z jego osobistymi preferencjami, co jest wysoko oceniane przez Uczniów i Rodziców. Ważne jest również to, że kandydat nie musi już dziś decydować o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Kandydatom proponujemy wybór jednego z pięciu profili:

1

humanistyczny

2

językowo - biznesowy

3

promedyczny

4

mundurowy - pożarniczy

Niezależnie od wybranego profilu, każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, wybiera dwa lub trzy przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym w formie fakultetów realizowanych w drugiej i trzeciej klasie.

Proponowane fakultety

- humanistyczny

język polski + historia lub język polski + historia + język angielski lub język polski + historia + wiedza o społeczeństwie lub język polski + geografia + wiedza o społeczeństwie

- dziennikarski

historia + język angielski + wiedza o społeczeństwie lub geografia + wiedza o społeczeństwie + język angielski lub język polski + język angielski

- społeczno-prawniczy

historia + wiedza o społeczeństwie

- przyrodniczy

biologia + chemia
- psychologiczny

biologia + język angielski + przyroda lub biologia + język angielski + wiedza o społeczeństwie

- mundurowy

fizyka + chemia lub fizyka + język angielski lub fizyka + wiedza o społeczeństwie

- politechniczny

matematyka + fizyka + język angielski lub matematyka + geografia + język angielski

- ekonomiczny

matematyka + geografia + język angielski

Lista fakultetów jest corocznie aktualizowana, w zależności od aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów (na wniosek grupy uczniów możliwe jest stworzenie innych fakultetów).
Zajęcia na fakultetach realizujemy w grupach międzyoddziałowych 15 - 24 osobowych.

facebook_page_plugin