Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi dołącz do grona uczniów klasy o profilu PROMEDYCZNYM.

Pomożemy Ci wzbogacić wiedzę z fizjologii człowieka, inżynierii genetycznej, dietetyki, kosmetologii, zielarstwa, poznać znaczenie nauk biologicznych w biotechnologii, medycynie, rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia.
Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, proponujemy Ci:
• atrakcyjne i nowoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach (pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne, programy multimedialne, ogromną ilość pomocy naukowych, zarówno z biologii, jak i z chemii czy fizyki; uczniowie pod okiem doświadczonych pedagogów samodzielnie wykonują pokazy i doświadczenia chemiczne (np. oznaczenie grupy krwi, obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych),
• wycieczki, o dużych walorach poznawczych, przede wszystkim przyrodniczo-krajoznawcze oraz przyrodniczo-badawcze zapoznające uczniów z bioróżnorodnością regionu,
• udział w zajęciach pozalekcyjnych przybliżających sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• udział w kursach pierwszej pomocy prowadzonych przez PCK oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych, kończących się otrzymaniem dyplomów i certyfikatów,
• przygotowywanie pokazów pierwszej pomocy, udział w grupach ratowniczych i w szkolnej drużynie PCK,
• możliwość pracy dokumentacyjno–badawczej (tworzenie zbiorów o charakterze naukowym i przygotowywanie wystaw przyrodniczych,
gromadzenie i oznaczanie okazów zielnikowych i entomologicznych),
• możliwość prowadzenia eksperymentalnych lekcji otwartych dla gimnazjalistów pod kierunkiem nauczyciela,
• wyjazdowe seminaria naukowe na uczelniach wyższych regionu,
• udział w lekcjach anatomii w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie,
• przygotowanie do olimpiad i konkursów (konkurs z pierwszej pomocy, biologii, chemii, ekologiczny).

W realizacji programu tej klasy współpracujemy także z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Instytutem Biotechnologii w Kolbuszowej, Centrum Zdrowia w Jaśle.

Dzięki systemowi dwuetapowego profilowania klas (profile, fakultety) Szkoła kształci każdego ucznia wszechstronnie i zgodnie z jego osobistymi preferencjami, co jest wysoko oceniane przez Uczniów i Rodziców.

facebook_page_plugin