Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi dołącz do grona uczniów klasy o profilu PROMEDYCZNYM.

Pomożemy Ci wzbogacić wiedzę z fizjologii człowieka, inżynierii genetycznej, dietetyki, kosmetologii, zielarstwa, farmacji, ratownictwa, poznać znaczenie nauk biologicznych w biotechnologii, medycynie, rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia.

 

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, proponujemy Ci:

 • atrakcyjne i nowoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach (pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne, programy multimedialne, ogromną ilość pomocy naukowych, zarówno z biologii, jak i z chemii czy fizyki; uczniowie pod okiem doświadczonych pedagogów samodzielnie wykonują pokazy i doświadczenia chemiczne (np. obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych na nowoczesnych mikroskopach),
 • wycieczki, o dużych walorach poznawczych, przede wszystkim przyrodniczo-krajoznawcze oraz przyrodniczo-badawcze zapoznające uczniów z bioróżnorodnością regionu,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych przybliżających sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • udział w kursach pierwszej pomocy prowadzonych przez PCK oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych, kończących się otrzymaniem dyplomów i certyfikatów,
 • możliwość pracy dokumentacyjno–badawczej (tworzenie zbiorów o charakterze naukowym i przygotowywanie wystaw przyrodniczych),
 • gromadzenie i oznaczanie okazów zielnikowych i entomologicznych),
 • możliwość prowadzenia eksperymentalnych lekcji otwartych dla gimnazjalistów pod kierunkiem nauczyciela,
 • wyjazdowe seminaria naukowe na uczelniach wyższych regionu,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów (konkurs z pierwszej pomocy, biologii, chemii, ekologii).

 

W realizacji programu tej klasy współpracujemy także z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym:

Uczniowie w tej klasie realizują przedmiot uzupełniający: Biologia i medycyna. Warto podkreślić, że w zakresie rozszerzonym będziesz od klasy drugiej realizował(a) dwa lub trzy wybrane przez siebie przedmioty. Wyboru dokonasz dopiero po zakończeniu I semestru w pierwszej klasie - po zapoznaniu się ze szkołą, wymaganiami maturalnymi, wymaganiami stawianymi przez wyższe uczelnie, według własnych zainteresowań.

Oferta fakultetów jest co roku dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów. Ze szczegółami oferty dla obecnych pierwszoklasistów na rok szkolny 2019/20 możesz zapoznać się klikając w ten link.

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

facebook_page_plugin