Jeśli interesuje Cię rozwój Twoich talentów literackich, artystycznych, marzysz o karierze dziennikarskiej, prawniczej  - wybierz  profil   humanistyczny!

Uczniom wybierającym ten profil oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych i poszerzonego kształcenia w zakresie humanistycznym oferujemy:

 • osobom uzdolnionym aktorsko: zajęcia w kabarecie szkolnym SSOK lub kole teatralnym (układanie autorskich skeczy i piosenek, udział w licznych przeglądach sztuki rozrywkowej, występy artystyczne w szkole i poza szkołą),
 • osobom uzdolnionym muzycznie: pracę w chórze, grę w zespołach muzycznych      (rockowych i piosenkarskich) – możliwość rozwoju dla wokalistów i instrumentalistów, udział w koncertach, nagraniach płytowych,
 • osobom uzdolnionym pod względem plastycznym: pracę w kołach zainteresowań (plastycznym, fotografii artystycznej), przygotowywanie scenografii występów artystycznych, przygotowanie do udziału w konkursach plastycznych oraz fotograficznych, współpracę z lokalnym środowiskiem artystycznym (Biurem Wystaw Artystycznych),
 • możliwość rozwoju talentów twórczych: wspieranie młodych literatów (uczestnictwo w warsztatach literackich, przygotowanie do udziału w konkursach literackich, publikowanie prób poetyckich w szkolnej gazetce i wydawnictwach, wystawy artystyczne) i filmowców (udział w zajęciach kółka filmowego, tworzenie scenariuszy filmowych i nagrywanie własnych produkcji),
 • doskonalenie umiejętności pisania tekstów dziennikarskich, doskonalenie umiejętności związanych z informatyką (tworzeniem witryn www, obróbką i publikowaniem tekstów oraz grafiki w internecie),
 • współpracę z lokalnymi portalami internetowymi oraz czasopismami,
 • udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy pracujących w prasie, telewizji, na portalach internetowych,
 • pracę w kole fotograficznym (dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły i regionu),
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych związanych z dziennikarstwem, 
 • wyjazdy za granicę w ramach projektów realizowanych przez szkołę.

Uczniowie w tej klasie realizują dwa przedmioty uzupełniające:

 • Zajęcia artystyczne
 • Elementy prawa.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Warto podkreślić, że w zakresie rozszerzonym będziesz od klasy drugiej realizował(a) dwa lub trzy wybrane przez siebie przedmioty. Wyboru dokonasz dopiero po zakończeniu I semestru w pierwszej klasie - po zapoznaniu się ze szkołą, wymaganiami maturalnymi, wymaganiami stawianymi przez wyższe uczelnie, według własnych zainteresowań.

Oferta fakultetów jest co roku dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów. Ze szczegółami oferty dla obecnych pierwszoklasistów na rok szkolny 2019/20 możesz zapoznać się klikając w ten link.

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

facebook_page_plugin