Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. 

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:
 

 

  • kurs języka angielskiego zawodowego(dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży, technik przemysłu mody),
  • kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy (dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej),
  • kurs stylizacji i makijażu (dla zawodów: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody). 

Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji. 

Planowany termin realizacji kursów - od września 2017 r. do grudnia 2017 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w stażu zawodowym mogą składać formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w biurze projektu.

Termin składania formularzy: od 8 czerwca do 23 czerwca 2017r.
 

Szczegółowe informacje, Regulamin rekrutacji niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.fc.pl oraz w biurze projektu – budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 - pokój B6, codziennie w godz. 15:00 - 16:00.

facebook_page_plugin