Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno  organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Obecnie ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie  do niżej wymienionej formy wsparcia:

  • staż zawodowy

dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży, technik przemysłu mody.

Liczba godzin do realizacji:

150 godzin każdy uczestnik/uczestniczka (tj.  4 tygodnie)

Termin realizacji:

W miesiącu lipcu lub sierpniu 2017 r.

Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w  stażu zawodowym mogą składać  formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w biurze projektu.

           Termin składania formularzy: od 10 maja do 23 maja 2017r.

Szczegółowe informacje, Regulamin rekrutacjii niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.fc.pl oraz w biurze projektu – budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 - pokój B6,  codziennie w godz. 15:00 - 16:00.

facebook_page_plugin