W lutym 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

1.     Kurs obsługi kas fiskalnych,  zakładania i prowadzenia własnej firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć - 22 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie klas II kształcący się w zawodach technik handlowiec, technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 50.

2.    Kurs komputerowe wspomaganie firmy

 • termin rozpoczęcia zajęć – gr. I - 23 lutego 2017 r.; gr. II – 24 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie technik ekonomista,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 2,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.

Kursy prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Krośnie, który został wyłoniony
w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

3.    Kurs języka angielskiego zawodowego

 • termin rozpoczęcia zajęć – gr. II - 21 lutego 2017 r., gr. I – 8 marca 2017r.,
 • grupa docelowa - uczniowie klas II kształcący się w zawodach: technik spedytor, technik obsługi turystycznej,
 • liczba uczniów w grupie – 8,
 • liczba grup – 2,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 40.

Kurs prowadzi Studio Języków Obcych „SUKCES”, które zostało wyłonione w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

4.    Kurs operatora wózków jezdniowych

 • termin rozpoczęcia zajęć – 22 lutego 2017 r.,
 • grupa docelowa - uczniowie pełnoletni kształcący się w zawodzie technik handlowiec, technik spedytor,
 • liczba uczniów w grupie – 10,
 • liczba grup – 1,
 • liczba obowiązkowych godzin przypadających na grupę - 67.

Kurs prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców Liga Obrony Kraju, który został wyłoniony w trybie postępowania - zamówienia na usługi społeczne.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte uprawnienia.

facebook_page_plugin