Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i harmonogramem realizacji kursów i staży.

Rekrutacja na kursy w 2017r.  – styczeń i czerwiec 2017r.

Rekrutacja na staż zawodowy w 2017r. – maj 2017r.

Obecnie ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  • Kurs języka angielskiego zawodowego

(dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży, technik przemysłu mody);

  • kurs komputerowego wspomagania firmy (dla zawodu technik ekonomista);
  • kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy (dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej);
  • kurs operatora wózków jezdniowych (dla zawodów: technik handlowiec i technik spedytor – uczniowie/uczennice pełnoletni).

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu.


           Termin składania formularzy: od 3 stycznia do 12 stycznia 2017r.

Szczegółowe informacje, Regulamin rekrutacjii niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.fc.pl oraz w biurze projektu – budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 - pokój B6.

facebook_page_plugin