Ogłoszenie
Rekrutacja uczniów do Projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Uczniowie klas II i III Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, w zawodach:

  • technik ekonomista
  • echnik handlowiec
  • technik spedytor


zainteresowani udziałem w zajęciach pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego tj.:

  1. „Funkcjonowanie firmy symulacyjnej”
  2. „Kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy”

mogą składać formularze zgłoszeniowe do projektu.

Termin składania formularzy: od 10 do 25 września 2014r.

Szczegółowe informacje i druki formularzy zgłoszeniowych dostępne w biurze Projektu – budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 - pokój B6.

 

Zapraszam do udziału Koordynator szkolny projektu: Maria Wdowiarz

facebook_page_plugin