Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

Chcesz być prawnikiem, mediatorem sądowym, politykiem, urzędnikiem, historykiem, socjologiem, czy może psychologiem albo coachem? Interesujesz się życiem publicznym i pragniesz rozwijać swą kulturę prawną? Wybierz ten profil!

W klasie o tym profilu w ramach dodatkowych zajęć poznasz elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej. Będziesz realizował(a) innowacyjne przedmioty dodatkowe: Retorykę oraz Elementy prawa.

W programie, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych i poszerzonego kształcenia w zakresie humanistycznym, mamy:

• wycieczki umożliwiające zapoznanie się ze spuścizną historyczną Krosna, regionu oraz całej Polski,

• współpracę z instytucjami publicznymi: samorządem lokalnym (lekcje samorządowe), Sądem Rejonowym w Krośnie (lekcje w sądzie), IPN w Rzeszowie, Sejmem RP,

• lekcje muzealne (Muzeum Podkarpackie, Muzeum Rzemiosła),

• przygotowanie do olimpiad i konkursów,

• przygotowywanie wystaw historycznych.

 

Dzięki systemowi dwuetapowego profilowania klas (profile, fakultety) Szkoła kształci każdego ucznia wszechstronnie i zgodnie z jego osobistymi preferencjami, co jest wysoko oceniane przez Uczniów i Rodziców.

facebook_page_plugin