Wiarygodna szkoła

Współpraca:Szukaj

Jeśli interesuje Cię rozwój Twoich talentów artystycznych (literackiego, muzycznego, plastycznego, teatralnego, filmowego...), proponujemy na tym kierunku - oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych i poszerzonego kształcenia w zakresie humanistycznym:
• dla osób uzdolnionych aktorsko: pracę w kabarecie szkolnym SSOK lub kole teatralnym (układanie autorskich skeczy i piosenek, udział w licznych przeglądach sztuki rozrywkowej, występy artystyczne w szkole i poza szkołą),
• dla osób uzdolnionych muzycznie: pracę w chórze, grę w zespołach muzycznych (rockowych i piosenkarskich) – możliwość rozwoju dla wokalistów i instrumentalistów, udział w koncertach, nagraniach płytowych,
• dla osób uzdolnionych pod względem plastycznym: pracę w kołach zainteresowań (plastycznym, fotografii artystycznej), przygotowywanie scenografii występów artystycznych, przygotowanie do udziału w konkursach plastycznych oraz fotograficznych, współpracę z lokalnym środowiskiem artystycznym (Biurem Wystaw Artystycznych),
• możliwość rozwoju talentów twórczych: wspieranie młodych literatów (uczestnictwo w warsztatach literackich, przygotowanie do udziału w konkursach literackich, publikowanie prób poetyckich w szkolnej gazetce i wydawnictwach, wystawy artystyczne) i filmowców (udział w zajęciach kółka filmowego, tworzenie scenariuszy filmowych i nagrywanie własnych produkcji),
• kształcenie językowo-muzyczne w duchu edukacji regionalnej (nawiązanie do językowej i muzycznej kultury regionu),
• rejestrowanie dorobku artystycznego na płytach CD i w internecie,
• wycieczki kulturalne (np. wyjazdy do teatrów krakowskich),
• w ramach edukacji regionalnej − wycieczki zapoznające z dorobkiem kulturowym regionu, jego wielokulturowością.
Jeśli jesteś zainteresowany mediami, marzysz o karierze dziennikarza, reportera, redaktora, radiowca lub lektora, będziesz mógł uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach w zakresie komunikacji medialnej, a dodatkowo:
- wyjechać za granicę w ramach projektów realizowanych przez szkołę,
- doskonalić umiejętności pisania tekstów dziennikarskich,
- doskonalić umiejętności związane z informatyką (tworzeniem witryn www, obróbką i publikowaniem tekstów oraz grafiki w internecie),
- współpracować z lokalnymi portalami internetowymi oraz czasopismami,
- brać udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy pracujących w prasie, telewizji, na portalach internetowych,
- pracować w kole fotograficznym (dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły i regionu),
- uczestniczyć w projektach edukacyjnych związanych z dziennikarstwem.

Dzięki systemowi dwuetapowego profilowania klas (profile, fakultety) Szkoła kształci każdego ucznia wszechstronnie i zgodnie z jego osobistymi preferencjami, co jest wysoko oceniane przez Uczniów i Rodziców.

facebook_page_plugin