Jednym z punktów obchodu Jubileuszu 125-lecia szkoły było spotkanie absolwentów, które odbyło się w budynku szkoły przy ul. Podkarpackiej 16 w dn. 10.10.2013r., w godzinach popołudniowych. Najliczniej dopisały starsze roczniki, kończące naukę w latach 1996 ? 1973.

Byli to głównie absolwenci szkoły włókienniczej zarówno z kierunku tkactwa jak i przędzalnictwa. Najliczniejszy był rocznik 1966 z którego zgłosiło się 17 osób. Na wstępie przybyli zgromadzili się w pomieszczeniach sali gimnastycznej łącznie z byłymi emerytowanymi nauczycielami szkoły.

Po części konsumpcyjnej zwiedzano szkołę oraz przygotowane okolicznościowe wystawy. Była to między innymi wystawa złożona z pamiątek i kronik szkolnych zorganizowana w bibliotece szkolnej oraz wystawa z włókiennictwa obrazująca przerób włókna lnianego oraz eksponująca materiały muzealne poświęcone tkactwu oraz przędzalnictwu.

W dalszej części odbyły się kameralne spotkania roczników w salach lekcyjnych wraz z nauczycielami szkoły. Z sentymentem przeglądano stare dzienniki szkolne oraz wspominano lata nauki spędzone w szkole.

facebook_page_plugin