W związku z obchodami Jubileuszu 125-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie wpłynęło kilkadziesiąt listów gratulacyjnych, życzeń, upominków (w załączeniu ich scany, fotografie)

We wszystkich uroczystościach Jubileuszu Szkoły udział wzięło ponad 110 Gości. Wśród nich:

?    Pan Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty - objął Patronat Honorowy nad Jubileuszem Szkoły
?    Pan Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna - objął Patronat Honorowy nad Jubileuszem Szkoły
?    Pan Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
?    Pan Tomasz Soliński - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
?    Pan Stanisław Słyś - Przewodniczący Rady Miasta Krosna
?    Pan Zdzisław Dudycz - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krosna
?    Pan Zbigniew Kubit - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krosna
?    Pani Anna Bazan - Przewodnicząca Komisji Rodziny i Edukacji Rady Miasta Krosna
?    Pani Anna Dubiel - Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna
?    Pan Tadeusz Alibożek - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna
?    Pan Ryszard Lenart - Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Geodezji Rady Miasta Krosna
?    Pan Paweł Krzanowski - Radny Miasta Krosna
?    Pan Stanisław Czaja - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna
?    Pan Kazimierz Mazur - Radny Miasta Krosna
?    Pan Piotr Grudysz - Radny Miasta Krosna
?    Pan Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński
?    Pan Kazimierz Krężałek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego
?    Ksiądz Prałat Karol Bryś - Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie
?    O. Krzysztof Janas - Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krośnie
?    Ksiądz Prałat Krzysztof Mijal - Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie
?    Ksiądz Edward Szarek - Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie
?    Ksiądz Prałat Tadeusz Szetela - nestor krośnieńskich katechetów
?    Ksiądz Janusz Korzępa - były katecheta
?    Pan Jan Szwast - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie
?    Pan Mariusz Bieńczak - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
?    Pani Regina Chrzanowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
?    Pani Lucyna Opoń - Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
?    Pani Joanna Sowa - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Krosna
?    Pani Grażyna Gregorczyk - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna
?    Pan Zygmunt Rysz - Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Krosna
?    Pani Anna Szajna - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna
?    Pani Jolanta Kopciuch-Szmyd - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna
?    Pani Adriana Frydrych - Kierownik Referatu Analiz i Planowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna
?    Pan Jarosław Grześków - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna
?    Pani Aldona Sobaś - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna
?    doc. dr inż. Stanisław Rymar - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie
?    Pan Franciszek Tereszkiewicz - Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie
?    Pan Stanisław Fundakowski - Wicedyrektor ds. Oddziału w Krośnie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
?    Pani Dorota Cząstka - Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
?    Pani Maria Jurkowska - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie
?    Pani Ewa Mańkowska - Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie

?    Pani Małgorzata Szybiak - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
?    Pani Irena Góral - Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie
?    Pan Grzegorz Kubal - Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej
?    Pan Jan Bałuka - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej i Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie?    Pan Jerzy Kielar - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie
?    Pan Mieczysław Czosnyka - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
?    Pan Sławomir Sus - Prezes Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie
?    Pan Jacek Lenik - rodzina Szczepanika
?    Pani Edyta Jaźwiecka - Dyrektor Wydawnictwa Arete II
?    Pani Magdalena Józefowicz - reprezentująca posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Piotra Babinetza
?    Pan  Ryszard Józefczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie
?    Pan Witold Deptuch - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie
?    Pani Ewa Starowiejska - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  im. ks. Szpetnara w Krośnie
?    Pan Bogdan Adamski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie
?    Pani Joanna Kubit - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
?    Pan Marek Kubit - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego w Krośnie
?    Pan Jan  Pigoń - Wicedyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie
?    Pani Bożena Cząstka - Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie
?    Pan Zbigniew Gleń - Dyrektor Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie
?    Ksiądz Dariusz Wilk - Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie
?    Pan Łukasz Szmyd - Dyrektor Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie
?    Pani Marlena Gierucka - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie
?    Pan Robert Guzik - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie
?    Pan Stanisław Urbowicz - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie
?    Pan Adam Dyląg - Przewodniczącego Rady Rodziców

Szczególnymi Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele szkół partnerskich współpracujących z nami w projekcie LLP Comenius ?Lights ? camera ? ACTION!?:

?    Carmen Bano Martinez - międzynarodowy koordynator projektu, Isabel Millan Diaz, Juan Luis Fernandez Lopez oraz 13 uczniów z Instituto Ensenanza Secundaria ?Francisco Ros Giner? w Lorca, Hiszpania
?    Isabelle Martinez, Nathalie Deletoille oraz 3 uczniów z Coll?ge Albert Camus w Torigni-sur-Vire, Francja
?    Brian Mc Naught, Heather Toole oraz 6 uczniów z Garnock Academy w Kilbirnie, Ayrshire, Szkocja
?    Tanja Dabanović, Tara Horvat oraz 15 uczniów z Srendja Sola Slovenska Bistrica ze Slovenskej Bistricy, Słowenia

Uroczystości obserwowali redaktorzy krośnieńskich mediów:
?    Portal Internetowy Krosno24.pl
?    Portal internetowy KrosnoCity
?    TV Obiektyw
?    Tygodnik "Nowe Podkarpacie"

facebook_page_plugin